F/벤틀리2016.04.05 14:56

<2011 벤틀리 뮬산 6.8 가솔린 제원>

가격      5억1,800만원

배기량    6,750 cc

연비      4.9 ㎞/ℓ

마력      512 마력

토크      104.0 kg*m 


<벤틀리의 다양한 정보를 눌러보세요.>

플라잉 스퍼       뮬산       컨티넨탈       벤테이가
Posted by 오픈아크 리더스 오픈아크